“Κοινή Ησυχία” – Θέατρο ΔΙΑΝΑ

Συνεχίζουμε στην Αθήνα με την “Κοινή Ησυχία”
Θέατρο Διάνα ως την Κυριακή των Βαϊων 17 Απριλίου κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.
Από τον Νοέμβριο σειρά θα πάρουν η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, η Κύπρος και άλλες πόλεις.