“Κοινή Ησυχία” – Θέατρο ΔΙΑΝΑ

Η “Κοινή Ησυχία” κλείνει 100 παραστάσεις στο Θέατρο ΔΙΑΝΑ και συνεχίζει!